Nowe artykuły

Różnica między heksanem a n-heksanem
n-heksan jest również strukturalnym izomerem heksanu. Dlatego oba te związki mają ten sam wzór chemiczny i tę samą masę molową. Główna różnica między ...
struktura heksanu 3d
Jaki jest wzór strukturalny heksanu?Jak wygląda heksan?Czy heksan reaguje z tworzywem sztucznym?Jakie właściwości ma heksan?Gdzie znajduje się heksan?...
Temperatura wrzenia n-heksanu
Czy heksan i n-heksan to to samo?Jaka jest literaturowa temperatura wrzenia heksanu w C.?Jakie jest ciepło parowania heksanu?Co to jest N w N-heksanie...
frakcja heksanowa
Ale frakcja heksanu to każdy węglowodór, który destyluje w temperaturze bliskiej tej samej co n-heksan. Oznacza to głównie mieszaninę innych węglowodo...
jak powstaje heksan
Heksany uzyskuje się głównie w procesie rafinacji ropy naftowej. Dokładny skład frakcji zależy w dużej mierze od źródła ropy (surowej lub reformowanej...
struktura pierścieniowa heksanu
Heksan to rodzaj alkanu, który składa się z sześciu atomów węgla połączonych pojedynczo z 14 atomami wodoru. ... Pod względem geometrii molekularnej h...
ekstrakcja heksanu
Heksan był szeroko stosowany do ekstrakcji oleju ze względu na łatwy odzysk oleju, wąską temperaturę wrzenia (63–69 ° C) i doskonałą zdolność rozpuszc...
Jaka jest różnica między połączeniem według wartości a połączeniem według adresu
Główną różnicą między wywołaniem według wartości a wywołaniem według adresu jest to, że w przypadku wywołania według wartości wartości rzeczywistych p...
Różnica między opcjami kupna i sprzedaży
Opcja Call daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek zakupu bazowego papieru wartościowego po cenie wykonania, w określonym czasie lub w określonym cza...