Różnica między Garbage Collector a Destructorem

4386
Charles Bradley
Różnica między Garbage Collector a Destructorem

Podczas tworzenia obiektów przydzielana jest pamięć dla obiektów. ... Kluczową różnicą między garbage collector a destructorem jest to, że garbage collector to oprogramowanie, które wykonuje automatyczne zarządzanie pamięcią, podczas gdy destruktor to specjalna metoda wywoływana przez garbage collector podczas niszczenia obiektu.


Jeszcze bez komentarzy