Niezliczone

Jaka jest różnica między List a IList w C

Jaka jest różnica między List a IList w C

Główną różnicą między List i IList w C # jest to, że List jest klasą reprezentującą listę obiektów, do których można uzyskać dostęp za pomocą indeksu, podczas gdy IList to interfejs reprezentujący kolekcję obiektów, do których można uzyskać dostęp za pomocą indeksu. ... Ogólnie rzecz biorąc, List jest konkretnym typem, który implementuje interfejs IList.

  1. Powinienem użyć listy lub IList?
  2. Jaka jest różnica między IEnumerable i IList?
  3. Jak przekonwertować IList na listę?
  4. Co to jest ICollection w C #?
  5. Co to jest IList?
  6. Dlaczego powinienem używać IEnumerable?
  7. Co jest szybsze IEnumerable lub list?
  8. Co jest lepsze IEnumerable lub IQueryable?
  9. Co oznacza IEnumerable?

Powinienem użyć list czy IList?

Lista jest używana zawsze, gdy potrzebujesz ogólnej listy, w której określasz typ obiektu i to wszystko. Z drugiej strony IList to interfejs. ... IList jest przeznaczony do tworzenia własnej, specjalnej podklasy, która implementuje List.

Jaka jest różnica między IEnumerable i IList?

IEnumerable nie przechowuje nawet liczby elementów na liście, zamiast tego musisz iterować po elementach, aby uzyskać liczbę elementów. ... IList może wykonywać wszystkie operacje połączone z IEnumerable i ICollection, a także kilka innych operacji, takich jak wstawianie lub usuwanie elementu ze środka listy.

Jak przekonwertować IList na listę?

Lista<ProjectResources> list = nowa lista<ProjectResources>(); IList<ProjectResources> obj = `Twoje dane będą tutaj`; list = obj. Notować<ProjectResources>(); Spowoduje to przekonwertowanie obiektu IList na obiekt listy.

Co to jest ICollection w C #?

Interfejs ICollection jest interfejsem podstawowym dla klas w System. Przestrzeń nazw kolekcji. ... Interfejs ICollection rozszerza IEnumerable; IDictionary i IList to bardziej wyspecjalizowane interfejsy, które rozszerzają ICollection. Implementacja IDictionary to zbiór par klucz / wartość, podobnie jak klasa Hashtable.

Co to jest IList?

Interfejs IList zaimplementowany z dwóch interfejsów i są to ICollection i IEnumerable. List i IList są używane do oznaczania zestawu obiektów. Mogą przechowywać obiekty składające się z liczb całkowitych, ciągów znaków itp. Istnieją metody wstawiania, usuwania elementów, wyszukiwania i sortowania elementów listy lub IList.

Dlaczego powinienem używać IEnumerable?

Zaletą IEnumerable jest odroczone wykonanie (zwykle w przypadku baz danych). Zapytanie nie zostanie wykonane, dopóki faktycznie nie przejdziesz pętli przez dane. Jest to zapytanie czekające, aż będzie potrzebne (czyli leniwe ładowanie). Jeśli wywołasz ToList, zapytanie zostanie wykonane lub „zmaterializowane”, jak lubię mówić.

Co jest szybsze IEnumerable lub list?

1) jeśli iterujesz elementy z IEnumerable lub List tylko raz, więc oba są takie same, bez różnic. 2) jeśli wielokrotnie iterujesz elementy lub jeśli otrzymujesz jeden element wiele razy, więc IEnumerable będzie powolny.

Co jest lepsze IEnumerable lub IQueryable?

IEnumerable: IEnumerable najlepiej nadaje się do pracy z kolekcją w pamięci (lub zapytaniami lokalnymi). IEnumerable nie przenosi się między elementami, jest to kolekcja tylko do przodu. IQueryable: IQueryable najlepiej nadaje się do zdalnego źródła danych, takiego jak baza danych lub usługa internetowa (lub zdalne zapytania).

Co oznacza IEnumerable?

IEnumerable to interfejs definiujący pojedynczą metodę GetEnumerator (), która zwraca interfejs IEnumerator. Jest to podstawowy interfejs dla wszystkich nieogólnych kolekcji, które można wyliczyć. Działa to w przypadku dostępu tylko do odczytu do kolekcji, która implementuje, że IEnumerable może być używany z instrukcją foreach.

Różnica między przenoszeniem masy a dyfuzją
Transfer masy to transport masy z jednego miejsca do drugiego. ... Główna różnica między przenoszeniem masy a dyfuzją polega na tym, że przenoszenie m...
rozróżnić między długoterminowym zyskiem z aktywów i krótkoterminowym zyskiem z aktywów
Krótkoterminowe zyski kapitałowe można uzyskać z aktywów krótkoterminowych, a długoterminowe zyski kapitałowe można uzyskać z aktywów długoterminowych...
Jaka jest różnica między przetwarzaniem danych a czyszczeniem danych
Czyszczenie danych koncentruje się na usuwaniu niedokładnych danych ze zbioru danych, podczas gdy wrangling danych skupia się na przekształcaniu forma...