Akryl

Różnica między akrylem wylewanym a ekstrudowanym
Cast Acrylic to najwyższej jakości akryl; droższy niż ekstrudowany, oferuje najlepszą przejrzystość optyczną, większą stabilność termiczną i wyższą od...
Różnica między farbą olejną a akrylową
Istnieje kilka kluczowych różnic między farbami akrylowymi i olejnymi. Farby olejne mają znacznie wolniejszy czas schnięcia niż farby akrylowe. Dzięki...
Różnica między akrylanem a metakrylanem
Kluczowa różnica między akrylanem a metakrylanem polega na tym, że akrylany są pochodnymi kwasu akrylowego, podczas gdy metakrylany są pochodnymi kwas...