Alarm

usuń alert o oszustwach equifax online
Jak mogę usunąć alert o oszustwie lub alert o aktywnej służbie? Aby usunąć ostrzeżenie o oszustwie lub powiadomienie o aktywnej służbie przed wygaśnię...
Różnica między alertem a alarmem
Główna różnica między ostrzeżeniem a alarmem polega na tym, że ostrzeżenie oznacza ostrzeżenie kogoś o niebezpieczeństwie lub problemie, podczas gdy a...