Anageneza

Różnica między anagenezą a kladogenezą
Anageneza to stopniowa ewolucja gatunku, który nadal istnieje jako krzyżująca się populacja. Kontrastuje to z kladogenezą, która występuje, gdy następ...