Niezależnie

Różnica między Apart a częścią
Oto wskazówka: różnica między osobno a częścią polega na tym, że osobno oznacza oddzielenie rzeczy (są one oddalone od siebie), a część oznacza, że ​​...