Apospory

Różnica między aposporią a apogamią
Kluczową różnicą między aposporią a apogamią jest to, że w aposporze gametofit rozwija się bezpośrednio ze sporofitu 2n, podczas gdy w apogamii zarode...
Jaka jest różnica między aposporią a apogamią
Apospory to rozwój 2n gametofitów, bez mejozy i zarodników, z wegetatywnych lub niereprodukcyjnych komórek sporofitu. Natomiast apogamia to rozwój 1n ...