Osiągać

Różnica między osiągnięciem a osiągnięciem
Zasadniczo „osiągnąć” ma zastosowanie, gdy osiąga się lub osiąga ustalone kryteria lub cel, podczas gdy „uzyskać” powinno być używane, gdy faktycznie ...
Różnica między osiąganiem a uczestnictwem
Attain jest używany, gdy chcemy odnieść się do sukcesu. Z drugiej strony uczestnictwo jest najczęściej używane, gdy chcemy odnieść się do uczestniczen...