Autofagia

Różnica między autofagią a fagocytozą
Główna różnica między autofagią a fagocytozą polega na tym, że autofagia występuje, gdy lizosomy są połączone z autofagosomami w celu strawienia dysfu...