Bentos

Różnica między bentosem a pelagią
Pierwsza zasadnicza różnica dotyczy stref pelagicznych i bentosowych. Strefa pelagiczna odnosi się do słupa wody, w którym żyją organizmy pływające i ...
rozróżnienie między fauną i florą obszarów pelagicznych i bentosowych oceanów z pominięciem przykładów
Zwierzęta, takie jak kraby, ryby, krewetki i homary, pozostaną na dnie warstwy oceanicznej. Przykład: bentos obejmuje robaki, małże, kraby, homary, gą...