Kościsty

Różnica między rybą kostną a rybą chrzęstną
Ryby chrzęstne mają szkielety złożone głównie z chrząstki, podczas gdy ryby kostne mają szkielet złożony głównie z kości. Co więcej, te dwa typy ryb n...
Różnica między rybą chrzęstną a rybą kostną
Z technicznego punktu widzenia najbardziej oczywista różnica między rybami kostnymi a chrzęstnymi wynika z faktu, że szkielet ryby kostnej składa się ...