Chityna

Różnica między chityną a celulozą
Główna różnica między chityną a celulozą polega na tym, że chityna jest polimerem N-acetylo-D-glukozaminy, podczas gdy celuloza jest polimerem D-gluko...