Wybierz

Różnica między wyborem a wyborem
Wybierz. Różnica między teraźniejszością a przeszłością jest ważna. „Wybierz” to czasownik w czasie teraźniejszym; „Wybrał” to czasownik w czasie prze...