Chroniczny

Ostra a przewlekła
Ostre choroby zwykle rozwijają się nagle i trwają krótko, często zaledwie kilka dni lub tygodni. Przewlekłe stany rozwijają się powoli i mogą się poga...
ostra przewlekła
Ostre choroby zwykle rozwijają się nagle i trwają krótko, często zaledwie kilka dni lub tygodni. Przewlekłe stany rozwijają się powoli i mogą się poga...
przewlekła choroba
Choroba przewlekła to długotrwała choroba, na którą nie można wyleczyć. Przykłady chorób przewlekłych to: choroba Alzheimera i demencja. Artretyzm. As...
znaczenie choroby przewlekłej
Choroby przewlekłe definiuje się ogólnie jako stany trwające 1 rok lub dłużej i wymagające stałej pomocy lekarskiej lub ograniczające codzienne czynno...
przewlekłe zapalenie oskrzeli
Przewlekłe zapalenie oskrzeli to stan zapalny (obrzęk) i podrażnienie oskrzeli. Rurki te to drogi oddechowe, które przenoszą powietrze do i z worków p...
Różnica między przewlekłym zapaleniem oskrzeli a rozedmą płuc
Główna różnica między tymi stanami polega na tym, że przewlekłe zapalenie oskrzeli powoduje częsty kaszel ze śluzem. Głównym objawem rozedmy płuc jest...
Lista chorób przewlekłych
Choroby i stany przewlekłeALS (choroba Lou Gehriga)Choroba Alzheimera i inne demencje.Artretyzm.Astma.Rak.Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)M...