Pojednanie

Różnica między mediacją a pojednaniem
Postępowanie pojednawcze to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której wyznacza się eksperta w celu rozwiązania sporu poprzez przekonan...
mediacja pojednawcza
Co to jest pojednanie i mediacja?Jaka jest różnica między mediacją a pojednaniem?Co to jest postępowanie pojednawcze?Jakie jest 5 etapów mediacji?Czy ...
zalety i wady postępowania pojednawczego
ZaletyRozjemca jest zwykle ekspertem prawnym w spornej dziedzinie.Proces jest prywatny, więc nie ma ryzyka utraty reputacji.Strony zastrzegają sobie p...
Różnica między arbitrażem a pojednaniem
Postępowanie pojednawcze ma miejsce, gdy strony, z pomocą specjalisty ds. Rozstrzygania sporów (rozjemcy), omawiają kwestie w celu osiągnięcia porozum...