Małżeński

Różnica między rodziną małżeńską a pokrewną
Główną różnicą między rodziną małżeńską a spokrewnioną są ich członkowie i wielkość. Rodzina małżeńska obejmuje dwoje dorosłych małżonków i ich niezam...