Współbrzmienie

jak współbrzmienie wpływają na wiersz
Consonance to jedno z kilku poetyckich środków, które można wykorzystać do wzmocnienia emocji lub uwydatnienia obrazu w poezji. Niektóre spółgłoski ma...