Kowariancja

Różnica między kowariancją a korelacją
Kowariancja wskazuje kierunek liniowej zależności między zmiennymi. Z drugiej strony korelacja mierzy zarówno siłę, jak i kierunek liniowej zależności...
macierz kowariancji do macierzy korelacji
Konwersja macierzy kowariancji na macierz korelacji Najpierw użyj funkcji DIAG, aby wyodrębnić wariancje z elementów diagonalnych macierzy kowariancji...
kalkulator kowariancji
Jak obliczyć kowariancję?Jak obliczyć kowariancję w programie Excel?Jak znaleźć kowariancję między dwoma akcjami?Co mówi kowariancja?Czy kowariancja m...
intuicja stojąca za kowariancją
Kowariancja jest miarą tego, jak bardzo dwie zmienne zmieniają się razem. Porównaj to z Wariancją, która jest po prostu zakresem, w którym zmienia się...
macierz korelacji vs macierz kowariancji
Z drugiej strony „korelacja” mierzy zarówno siłę, jak i kierunek liniowej zależności między dwiema zmiennymi. Korelacja jest funkcją kowariancji. To, ...
Różnica między wariancją a kowariancją
W statystyce wariancja to rozrzut zbioru danych wokół jego średniej wartości, podczas gdy kowariancja jest miarą relacji kierunkowej między dwiema zmi...