Delrin

Różnica między acetalem a delriną
Delrin jest rodzajem homopolimeru acetalu, a zatem ogólnie można go stosować zamiennie z innymi z tej samej klasy. Oznacza to, że Delrin nadal oferuje...
Różnica między Delrinem a Acetalem
Delrin jest rodzajem homopolimeru acetalu, a zatem ogólnie można go stosować zamiennie z innymi z tej samej klasy. Oznacza to, że Delrin nadal oferuje...