Dekstryna

Różnica między dekstryną a maltodekstryną
Maltodekstryna, popularny dodatek do żywności, to rodzaj cukru wytwarzany przez rozkład skrobi. ... Z drugiej strony dekstryna jest bardziej lepkim, g...