Mechanizm różnicowy

Różnica między pochodną a różniczką
Różnicowanie to proces znajdowania pochodnej. ... Pochodna funkcji to szybkość zmiany wartości wyjściowej w stosunku do jej wartości wejściowej, natom...
Różnica między równaniem różnicowym a równaniem różniczkowym
Z moralnego punktu widzenia równanie różnicowe jest dyskretną wersją równania różniczkowego, a równanie różniczkowe jest ciągłą wersją równania różnic...
Różnica między wzmacniaczem różnicowym a wzmacniaczem operacyjnym
Wzmacniacz różnicowy lub wzmacniacz różnicowy wzmacnia różnicę między dwoma sygnałami wejściowymi. Wzmacniacz operacyjny to wzmacniacz różnicowy; ma w...