Skierowany

Jak zaprojektować startery do mutagenezy ukierunkowanej na miejsce
Podkłady powinny mieć długość od 25 do 45 zasad i mieć temperaturę topnienia (Tm) ≥78 ° C. Pożądana mutacja (delecja lub insercja) powinna znajdować s...