Oddzielny

Różnica między danymi dyskretnymi i ciągłymi
Dane dyskretne to informacje, które mogą przyjmować tylko określone wartości. ... Tego typu dane są często przedstawiane za pomocą wykresów zbiorczych...
Różnica między dyskretnym a dyskretnym
Dyskretne i dyskretne są homofony. Brzmią tak samo, ale mają różne definicje. Dyskretny oznacza ostrożny lub celowo dyskretny. Dyskretny oznacza odręb...
Różnica między dyskretnym a dyskretnym
Dyskretne i dyskretne są homofony. Brzmią tak samo, ale mają różne definicje. Dyskretny oznacza ostrożny lub celowo dyskretny. Dyskretny oznacza odręb...
Różnica między funkcją dyskretną a funkcją ciągłą
Funkcja dyskretna to funkcja z odrębnymi i oddzielnymi wartościami. ... Na przykład funkcja dyskretna może wynosić 1 lub 2, ale nie 1,5. Z drugiej str...