z łatwością

Różnica między osadem koloidalnym i krystalicznym
Główną różnicą między osadem koloidalnym a osadem krystalicznym jest to, że osady koloidalne nie tworzą się łatwo i są trudne do uzyskania przez filtr...