Egoizm

Różnica między egoizmem a egotyzmem
„Egoizm” to wyolbrzymione poczucie własnej ważności; jest zarozumiały lub próżny. ... „Egoizm” to zaabsorbowanie sobą, ale niekoniecznie poczucie wyżs...
Jaka jest różnica między egoizmem psychologicznym a egoizmem etycznym
Egoizm psychologiczny jest formą etyki opisowej, która kładzie nacisk tylko na to, jak rzeczy są wykonywane, ale nie mówi, jak należy je wykonywać. Z ...