Wykonywalne

Różnica między plikami wykonywalnymi i niewykonywalnymi
Główna różnica między plikami wykonywalnymi i niewykonywalnymi polega na tym, że pliki wykonywalne są wykonywane bezpośrednio przez procesor, podczas ...