Wspomnienie

Różnica między retrospekcją a zapowiedzią
Wspomnienia i zapowiedzi to różne sposoby osiągnięcia tego samego celu: wprowadzenia wydarzeń, które nie mają miejsca w bieżącym momencie historii. Po...
retrospekcja i retrospekcja
Retrospekcja to krótka scena, która pokazuje przeszłość, zazwyczaj poprzez przedstawienie wydarzeń, które są związane z bieżącą fabułą, scenerią lub p...