Notatka

Różnica między przypisem dolnym a przypisem końcowym
Przypisy pojawiają się na dole odpowiedniej strony. Przypisy końcowe pojawiają się na liście na końcu tekstu, tuż przed bibliografią.Jaka jest różnica...