Przypisy

Różnica między przypisami dolnymi i końcowymi
Przypisy pojawiają się na dole odpowiedniej strony. Przypisy końcowe pojawiają się na liście na końcu tekstu, tuż przed bibliografią.Jaka jest różnica...
Różnica między cytatem a przypisem
Cytat odnosi się do cytatu lub odniesienia do książki, artykułu lub autora, zwłaszcza w pracy naukowej. Przypis odnosi się do informacji wydrukowanej ...