Genetycznie

Różnica między krzyżowaniem a GM
Jest to więc główna różnica między zapylaniem krzyżowym, które występuje naturalnie między roślinami zgodnymi płciowo, krzyżowaniem się, który jest pr...
genetycznie modyfikowane organizmy
Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) można zdefiniować jako organizmy (tj. Rośliny, zwierzęta lub mikroorganizmy), w których materiał genetyczny ...