Zabezpieczanie

Różnica między zabezpieczaniem a spekulacją
Spekulacja polega na próbie osiągnięcia zysku ze zmiany ceny papieru wartościowego, podczas gdy zabezpieczanie jest próbą zmniejszenia wielkości ryzyk...
Różnica między zabezpieczaniem a instrumentami pochodnymi
Hedging jest formą inwestycji mającą na celu ochronę innej inwestycji, podczas gdy instrumenty pochodne mają postać kontraktów lub umów między dwiema ...
Różnica między arbitrażem a zabezpieczaniem
Zasadniczo, hedging polega na wykorzystaniu więcej niż jednego jednoczesnego zakładu w przeciwnych kierunkach w celu ograniczenia ryzyka poważnych str...