Heksokinaza

Różnica między heksokinazą a glukokinazą
Główna różnica między heksokinazą a glukokinazą polega na tym, że heksokinaza jest enzymem obecnym we wszystkich komórkach, podczas gdy glukokinaza je...