Niezliczone

Jaka jest różnica między List a IList w C
Główną różnicą między List i IList w C # jest to, że List jest klasą reprezentującą listę obiektów, do których można uzyskać dostęp za pomocą indeksu,...
Różnica między IEnumerable i IEnumerator
IEnumerator to rzecz, którą można wyliczyć: ma właściwość Current oraz metody MoveNext i Reset (których w kodzie .NET prawdopodobnie nie będziesz wywo...