Nieorganiczny

czym jest chemia nieorganiczna
Czym jest chemia nieorganiczna w prostych słowach?Co oznacza nieorganiczny w chemii?Jaka jest różnica między chemią organiczną i nieorganiczną?Czego s...
Różnica między siarką organiczną a nieorganiczną
Siarka organiczna jest ogólnie uważana za siarkę związaną w węglowodorze [5], w tym alifatycznych i aromatycznych związkach pokrewnych siarki, takich ...
Różnica między polimerami organicznymi i nieorganicznymi
Polimery organiczne to materiały, które zasadniczo zawierają atomy węgla w szkielecie. Polimery nieorganiczne to polimery o strukturze szkieletowej, k...