Nieprzechodni

Co to są czasowniki nieprzechodnie
Co to jest przykład czasownika nieprzechodniego?Jakie są czasowniki nieprzechodnie w języku angielskim?Co to jest czasownik nieprzechodni w zdaniu?Jak...