Izotoniczne

Różnica między izotonikiem a izometrią
Izometryczny: skurcz mięśni, podczas którego długość mięśnia się nie zmienia. izotoniczny: skurcz mięśni, w którym zmienia się długość mięśnia. ekscen...