Mikromacierz

Różnica między sekwencją RNA a mikromacierzem
Główna różnica między RNA-Seq a mikromacierzami polega na tym, że ta pierwsza umożliwia pełne sekwencjonowanie całego transkryptomu, podczas gdy druga...
Zasada mikromacierzy dna
Zasada działania mikromacierzy polega na tym, że sekwencje komplementarne będą się ze sobą wiązać. Nieznane cząsteczki DNA są cięte na fragmenty przez...
W jaki sposób wykorzystuje się mikromacierze DNA w badaniach genomiki
Naukowcy wykorzystują mikromacierze DNA do jednoczesnego pomiaru poziomu ekspresji dużej liczby genów lub do genotypowania wielu regionów genomu. Każd...
Różnica między mikromacierzami a sekwencjonowaniem RNA
Główna różnica między RNA-Seq a mikromacierzami polega na tym, że ta pierwsza umożliwia pełne sekwencjonowanie całego transkryptomu, podczas gdy druga...