Miles

Kilometr a mila
1,609 km to 1 mila. Kilometr jest jednostką miary, podobnie jak mille. Jednak mila jest dłuższa niż kilometr.Ile kilometrów oznacza 1 milę?Jak obliczy...