Skromny

Różnica między pokorą a skromnością
Skromne odnosi się do opinii o sobie danej osoby. Pokora odnosi się do zachowania danej osoby w stosunku do innych. Osoba jest skromna, gdy nie przech...