Jednoatomowe

Różnica między jednoatomową i wieloatomową
Atomowość to liczba atomów obecnych w cząsteczce lub jonie. To jest główna różnica między jonami jednoatomowymi i wieloatomowymi. Jony jednoatomowe sk...
elementy jednoatomowe
Lista elementów jednoatomowychhel (on)neon (Ne)argon (Ar)krypton (Kr)ksenon (Xe)radon (Rn)oganesson (Og)Ile elementów jest jednoatomowych?Czy wszystki...
układ okresowy dwuatomowy vs jednoatomowy
Związki jednoatomowe składają się z pojedynczych atomów i nie ma między nimi żadnych wiązań chemicznych. Związki dwuatomowe składają się z cząsteczek ...