Nautyczny

Różnica między milą a milą morską
Mila morska odnosi się do obwodu Ziemi i jest równa jednej minucie szerokości geograficznej. Jest to nieco więcej niż ustawowa (mierzona na lądzie) mi...