Neodarwinizm

Jaka jest różnica między darwinizmem a neodarwinizmem
Główną różnicą między darwinizmem a neodarwinizmem jest to, że darwinizm opisuje, że korzystne zmiany fenotypowe, które są dziedziczne, są siłą napędo...