Azotowy

Różnica między nukleotydem a nukleozydem
Główna różnica polega na ich składzie molekularnym, ponieważ nukleozydy zawierają tylko cukier i zasadę, podczas gdy nukleotydy zawierają również cuki...
zasady azotowe
Zasada azotowa: cząsteczka zawierająca azot i posiadająca właściwości chemiczne zasady. Zasady azotowe w DNA to adenina (A), guanina (G), tymina (T) i...