Onkogeny

Jak proto onkogeny stają się onkogenami
Odpowiedź jest prosta: onkogeny powstają w wyniku mutacji, które zwiększają poziom ekspresji lub aktywność protoonkogenu. Podstawowe mechanizmy genety...
Różnica między genami supresorowymi nowotworów a proto onkogenami
Ważną różnicą między onkogenami a genami supresorowymi nowotworów jest to, że onkogeny powstają w wyniku aktywacji (włączenia) protoonkogenów, ale gen...
Różnica między onkogenami a proto onkogenami
Protoonkogeny to normalne geny, które pomagają komórkom rosnąć. Onkogen to każdy gen powodujący raka. ... Ponieważ protoonkogeny biorą udział w proces...