Ontologia

Różnica między ontologią a epistemologią
Ontologia odnosi się do tego, jakie rzeczy istnieją w świecie społecznym oraz do założeń dotyczących formy i natury tej rzeczywistości społecznej. ......