Jajorodny

różnica między jajorodnymi i żyworodnymi
Główna różnica między zwierzętami jajorodnymi i żyworodnymi polega na tym, że jajorodne zwierzęta nie przechodzą żadnego rozwoju embrionalnego wewnątr...