Zalążek

Różnica między jajnikiem a owulą
Jajnik jest żeńską częścią rozrodczą kwiatu, a zalążki znajdują się wewnątrz jajnika. Jajnik po zapłodnieniu zamienia się w owoc, a zalążki zamieniają...
różnica między jajnikiem, zalążkiem i komórką jajową u roślin
Główna różnica między jajnikiem a zalążkiem polega na tym, że jajnik jest narządem wytwarzającym żeńskie gamet, podczas gdy zalążek jest strukturą wew...
różnica między zalążkiem a jajkiem
Odpowiedź. komórka jajowa to (etykieta) samica gamet u zwierząt; komórka jajowa, podczas gdy zalążek jest (botaniką) strukturą rośliny, która rozwija ...
różnica między megasporofilem a megasporangium
Jak rzeczowniki, różnica między megasporophyll i megasporangium. jest to, że megasporofil jest sporofilem, który nosi megasporangia, podczas gdy megas...
różnica między nasionem a owulą
Różnice między zalążkiem a nasieniem są następujące: zalążek to żeńska gameta w roślinach, która jest wytwarzana przez żeński gametofit, jest to główn...
Różnice między owulą a nasieniem
Różnice między zalążkiem a nasieniem są następujące: zalążek to żeńska gameta w roślinach, która jest wytwarzana przez żeński gametofit, jest to główn...
Różnica między owulą anatropową a ortotropową
Anatropous jest najczęstszą orientacją zalążka obserwowaną u okrytozalążkowych, w których zalążek jest całkowicie odwrócony w 180o tak, aby mikropyl i...