Paramagnetyczny

Różnica między paramagnetycznym a diamagnetycznym
Materiały paramagnetyczne są przyciągane przez zewnętrzne pola magnetyczne, podczas gdy materiały diamagnetyczne są odpychane. Materiały paramagnetycz...
Różnica między diamagnetyzmem, paramagnetyzmem i ferromagnetyzmem
Materiały diamagnetyczne ustawiają swoje pola magnetyczne w kierunku przeciwnym do zewnętrznych pól magnetycznych. Materiały paramagnetyczne i ferroma...