Fotosyntetyczny

pigmenty fotosyntetyczne
Pigmenty fotosyntetyczne to jedyne pigmenty, które mają zdolność pochłaniania energii ze światła słonecznego i udostępniania jej aparatowi fotosyntety...